Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19)

Izjavu o pristupačnosti

Lički sokol d.o.o. nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019)  kojim se prenosi  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: www.lickisokol.eu

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Lički sokol d.o.o. proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti, 18. travnja 2023. te je utvrđeno da određeni dijelovi mrežne stranice nisu u skladu s navedenim.

Riječ je o slijedećim dijelovima:

 • Mrežna stranica nije manjim dijelom prilagođena HTML5 standardima. S obzirom na tehničko ograničenje stranice, nije moguće potpuno usklađenje, ali ono ne spriječava korisnike neovisno o njihovim mogućnostima u pristupu i korištenju mrežne stranice.
 • Dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Lički sokol d.o.o. dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika nema prikladan tekstualni opis (alt tekst) ili nedostaje tekstualno opis.
 • Kontakt forma ima potvrdu prihvaćanja politike privatnosti što je element za označavanje, moguće nedostupan u smislu pristupačnosti. Korisnici kao alternativu mogu koristiti označi e-mail adresu.
 • Na podstranici sustava web shopa postoje mogući problem u korištenju u smislu smanjenog kontrasta na gumbima ili sa samim procesom naručivanja putem web shopa.

Lički sokol d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će ih nastojati otkloniti u najskorije vrijeme.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova izjava prvi put je inicijalno sastavljena je 18.04.2023. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Lički sokol d.o.o.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti pismenim putem Lički sokol d.o.o. na adresu:

 • Vranska 20, 23440 Gračac
 • info@lickisokol.com

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

 • telefonom na broj: 01 4609 041
  • poštom na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • elektroničkom poštom:  pristupacnost@pristupinfo.hr