Ulaganje u fizičku imovinu – mjera 4.2.1.

NAZIV PROJEKTA

Mjera 4. Ulaganje u fizičku imovinu; podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda; 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda.

NAZIV KORISNIKA

Lički sokol d.o.o.

Logo EU projekta Ministarstvo turizma 2018.

CILJ PROJEKTA

Ovim projektom društvo će uložiti u rekonstrukciju i opremanje objekta za preradu voća te prodajni prostor i vanjsko skladište.

Društvo od početka kompletan urod nasada planira koristiti za isključivo za preradu, bez prodaje konzumnog voća, omogućavajući tako cjelogodišnje prihode, dulje trajanje vlastitih proizvoda te veću dodanu vrijednost. Kako je međutim količina vlastitog voća, te potrebe stvaranja cijele linije vlastitih proizvoda za prodaju na vlastitom imanju zaista velika, ovaj projekt odgovoriti će na predmetne potrebe i izazove.

Društvo trenutačno na samom imanju ima manji objekt u lošijem stanju, odnosno bivšu spremu za sijeno, koju će rekonstrukcijom prenamijeniti u manji objekt za preradu voća i povrća, s vanjskim prostorom.

Objekt će nakon dovršetka imati vanjski prostor za prihvat sirovine te stolovima za prihvat i inspekciju te vaganje, te unutrašnji prostor za preradu sa osnovnim uređajima, uređajem za pranje, mlinom, prešom, naplavnim filterom, pasterizatorom te hladnjakom za boce.

Ovakva linija omogućiti će proizvodnju različitih vrsta sokova, od čistih od jabuke do miješanih sokova, te njihovo pakiranje u 1 litrene staklene boce, a budućim dodavanjem dodatnih strojeva moguće je iste puniti i u druge vrste pakiranja.

Osim navedenog, u samom objektu će biti smješten jednim dijelom skladišni prostor gotovih proizvoda, te manja trgovina vlastitih proizvoda, unutar koje će svi posjetitelji imanja Lički sokol moći kupiti sve proizvode na licu mjesta, maksimalizirajući pri tom prihode i dobit od proizvoda, zbog minimalnih manipulativnih, logističkih i prodajnih troškova.

Na koncu, u dodatnom prostoru vanjskog skladišta biti će smještene veće količine gotovih proizvoda za daljnju distribuciju i prodaju na drugim lokacijama od one u vlastitom prodajnom prostoru.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE PROVESTI TIJEKOM PROJEKTA

  • Građenje – Građevinsko-obrtnički, elektroinstalacijski radovi i vodovod i kanalizacija
  • Opremanje: Opremanje prodavaonice, Linija za preradu voća i povrća, Skladišni kontejner s klimom
  • Opći troškovi – Glavni projekt, građevinski nadzor

Ukupni trošak projekta je 173.232,99 EUR, a bespovratna sredstva iz EU fondova = 86.616,49 EUR

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 173.232,99 EUR

BESPOVRATNA SREDSTVA IZ EU FONDOVA: 86.616,49 EUR

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

(Podzmjera 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“
Tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“
„Rekonstrukcija i opremanje postojećeg objekta u prodajni prostor i pogon za preradu voća“)

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja