Ljudski stolni nogomet

Viseća kuglana je igra dobro poznata starijim generacija koja se sastoji od seta kojeg čine: 9 čunjeva, kugla, metalno postolje sa stupom i vješalom te špagom, a sama pravila su vrlo jednostavna iako se može i improvizirati tijekom bacanja.

Igra je zabavna i dobra za vježbanje koncentracije.