Potezanje konopa

Potezanje konopa kao nekadašnji olimpijski sport je prava demonstracija snage, a ima za cilj suprostavljanje dvije momčadi koje se natječu s ciljem povlačenja suparnika. Momčadi se rasporede duž konopa(jedni nasuprot drugih), a cilj je na dani znak suca privući konop (a time i protivnički momčad) za određenu udaljenost.