Military poligon

Predstavlja sastavni dio teambuilding paketa, te je dodatni sadržaj drugim aktivnostima, a sadržava duel timova u trčanju kroz prepreke, provlačenju ispod mreže, hodanje po gredi, prelazak preko gelendera, skakanju u jutenim vrećama, te duel timova u povlačenju konopa.

Program se kontinuirano obogaćuje novim dodatnim sadržajima sličnog tipa za sportska i teambuilding natjecanja različitih skupina i profila.

Ovaj poligon je fizički zahtjevan, jer osim brzine kretanja, zahtjeva snagu i održavanje ravnoteže, ali je dobar uvod u ostale aktivnosti. Upravo zbog svega navedenog, prilikom natjecanja dva tima,  stvara veliku navalu adrenalina i pozitivnog sportkog duha jer onaj koji je brži i uspješniji u stvaranju prepreka, pobjeđuje.